Sportplex - Výběrové řízení

Výběrové řízení

Rada města Frýdku-Místku ve funkci jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportplex Frýdek-Místek s. r. o. (dále jen „vyhlašovatel“)

 

Vyhlašuje

 

výběrové řízení na funkci jednatele obchodní společnosti – výzva k podání přihlášek do výběrového řízení

 

Obchodní korporace: Sportplex Frýdek-Místek s. r. o. se sídlem Frýdek-Místek, Nad Přehradou 2290, 738 01 PSČ, Identifikační číslo 26829495, zapsané ve veřejném rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka č. 26914, jejímž jediným společníkem je statutární město Frýdek-Místek, další informace o společnosti na www.sportplex.cz 

                                                   

Funkce: statutární orgán společnosti - jednatel

Smluvní vztah: smlouva o výkonu funkce

Místo výkonu funkce: Frýdek-Místek

Doba výkonu funkce: Neurčitá

Předpokládané zahájení výkonu funkce:

1.6.2016

Výše odměny: stanovena rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady

Popis náplně funkce: Jednatel, jako člen orgánu obchodní korporace je v rámci obchodního vedení obchodní korporace povinen vyvíjet následující činnosti:

 

Nabízíme:

 

Předpoklady pro uchazeče o výkon funkce:

 

Výběrového řízení na jednatele obchodní společnosti Sportplex Frýdek-Místek s. r. o. se sídlem Frýdek-Místek, Nad Přehradou 2290, 738 01 PSČ, Identifikační číslo 26829495, zapsané ve veřejném rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka č. 26914 se může zúčastnit každý uchazeč, který:

Tyto kvalifikační předpoklady dokládá uchazeč strukturovaným životopisem

 

Přihláška se všemi přílohami se podává prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adrese: Mgr. Míchal Pobucký DiS, primátor města Frýdku-Místku, kancelář primátora,, Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, Frýdek-Místek, PSČ 738 22, nebo osobně na stejné adrese v neporušené, uzavřené obálce označené „ Výběrové řízení na jednatele Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. – NEOTVÏRAT“ a to nejpozději do 31.3.2016 do 12.00 hod.

 

 

 

Rada města Frýdku-Místku

zastoupena

Mgr. Michalem Pobuckým DiS

Primátorem města

 

 

 

 


Novinky

Akce

Partneři

FrydekMistek 2 neg logo fm

P TIC FM neg beskydy-valassko

P Kultura FM 2 neg MSK logo_bila_seda

hc logo