Sportplex - Projekt NAEP

Projekt NAEP

Zaměstnanci společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., provozovatele sportovních zařízení statutárního města Frýdek-Místek se ve dnech 25.6. - 8.7.2012 zúčastnili zahraniční stáže. Služební cestu  absolvovalo celkem 6 vedoucích pracovníků různých středisek v rámci programu celoživotního vzdělávání, projektu Leonardo da Vinci – VETPRO, číslo projektu CZ/11/LLP-LdV/VETPRO/134107, jejíž poskytovatelem byla Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. Program Leonardo da Vinci je v rámci projektu celoživotního učení zaměřen na podporu celoživotního odborného nevysokoškolského vzdělávání dospělých, podporu dalšího profesního rozvoje účastníků v odborném vzdělávání a přípravě. 

Tématem studijní cesty byla: „Výměna a abstrakce dovedností z oblasti provozu, řízení aquaparků a podobných center“. Byla navštívena evropská země – Španělsko, město Granada,  kde přijímací organizací byla společnost M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA (Mobility European Projects Granada), GRANADA (SPAIN), která se postarala o zajištění programové náplně, ubytování a transportu účastníků během pobytu. Cíle tohoto projektu, jimiž bylo získat nové nápady a inovační postupy v oblasti profesního vzdělávání, přispět k profesnímu rozvoji účastníků v odborném vzdělávání, zvýšit odborné kvalifikace a jazykové kompetence účastníků, navázat nové kontakty na odborné úrovni, přispět k rozvoji spolupráce a partnerství institucí na evropské úrovni, byly naplněny.

Účastníky zahraniční mobility byly osoby přímo zodpovědné a podílející se na tvorbě, přípravě a realizaci vzdělávacích programů ve společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. pro zaměstnance zejména střediska Aquapark Olešná.

Pracovní stáž u jejich účastníků sklidila velký ohlas. Zaměstnanci velmi pozitivně hodnotí možnost implementovat nabyté znalosti a vědomosti do praxe ve svých střediscích a tím zvyšovat kvalitu námi poskytovaných služeb. „Vážíme si možnosti být součástí tohoto programu vzdělávání a mimo jiné bereme tuto studijní cestu jako benefit ke své práci, který nám pomůže nabízet stále lepší a lepší služby a naplňovat tak vizi naší společnosti.“

 

naep4  

 

logo eu_gr                                              naep logo_cz


Novinky

Partneři

FrydekMistek 2 neg logo fm

P TIC FM neg beskydy-valassko

P Kultura FM 2 neg hc logo