Sportovní areál Chlebovice


V  roce 2010 prošel sportovní areál rekonstrukcí a v místě tehdejšího asfaltového hřiště vzniklo nové víceúčelové hřiště s umělou trávou. Je vhodné pro malou kopanou, házenou, volejbal, ale také tenis. V areálu nechybí ani běžecká rovinka a sektor skoku do dálky s tartanovým povrchem.

 

 

  dsc 0882 dsc 0878
dsc 0755 dsc 0779

Provozní řád sportovního hřiště

Článek 1 - Vstup na sportovní hřiště (dále jen ,,hřiště")

 1. Používání hřiště je dovoleno pouze v pracovní době.
 2. Zapsaný uživatel odpovídá za stav hřiště do jeho předání správci, nebo následujícímu uživateli.
 3. Rezervace hřiště je možno provést u správce areálu.
 4. Jedna herní jednotka hřiště je stanovena na 60 minut.
 

Článek 2 - Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat čistotu všech míst a zařízení hřiště a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 2. Vstup na hřiště je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
 3. Vstupovat na hřiště je dovoleno pouze ve sportovní obuvi. Nesmí se hrát v kopačkách s dlouhými plastovými a kovovými kolíky, ani v atletických tretrách s ocelovými hřeby.
 4. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v prostorách celého areálu. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
 5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu.
 6. Každý hráč je před ukončením hrací doby povinen uklidit hřiště podle instrukcí správce hřiště. (viz nákres úpravy povrchu hřiště)
 

Článek 3 - Zakázané činnosti v areálu

 1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
 2. Přísný zákaz kouření.
 3. Rušit klid ostatních návštěvníků.
 4. Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
 5. Vodit do areálu zvířata.
 6. Vjíždět do areálu jakýmkoli motorovým či nemotorovým vozidlem.
 

Vyloučení z návštěvy areálu:

Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků a chová se nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Policii ČR.

Adresa:

Vodičná 257
73942 Chlebovice

GPS: 49.657961,18.27599

Kontakt

Tel: +420 774 504 971

Kde nás najdete?

Sportplex

Na Příkopě 3726, Frýdek-Místek
738 01 Česká republika
GPS: 49°40'52.1"N, 18°20'50.7"E

Kontakt na recepci

7:00-21:00