GDPR - zpracování osobních údajů


Vážení klienti,
v souvislosti s provozem našich sportovišť se stává, že o Vás evidujeme také Vaše osobní údaje. Nyní, v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) a dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), bychom Vás rádi stručně informovali o údajích, se kterými na jednotlivých střediscích pracujeme.

V níže uvedené tabulce jsme pro Vás přehledně zpracovali, s jakými údaji disponujeme a z jakého důvodu. Dále se zde dozvíte, jak jsou údaje uchovány a kdo k nim má přístup. Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. S Vašimi údaji neobchodujeme, neposkytujeme je do třetích zemí, ani mezinárodním organizacím. Způsob nakládání a zabezpečení údajů je ošetřen interním předpisem Směrnice o zpracování osobních údajů.

Správcem osobních údajů je společnost Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 3726, Frýdek-Místek, zastoupený Ing. Janem Damkem, jednatelem, IČ: 268 294 95, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26914.

A co vaše práva? Máte právo:
• požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány;
• vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
• požadovat výmaz nebo omezení zpracování těchto osobních údajů (s výjimkou údajů, které jsou vázány zákonnou povinností);
• vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
• právo na přenesení Vašich údajů k jinému správci;
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Tabulka s analýzou osobních údajů ZDE.

Kde nás najdete?

Sportplex

Na Příkopě 3726, Frýdek-Místek
738 01 Česká republika
GPS: 49°40'52.1"N, 18°20'50.7"E

Kontakt na recepci

7:00-21:00