Projekt MSKProjekt Moravskoslezského kraje

Program Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019

Dotační titul č. 3: "Podpora kempování"

Rada Moravskoslezského kraje, svým usnesením č. 51/4596 ze dne 27. 11. 2018, schválila vyhlášení dotačního programu "Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019". Jedním z dotačních programů, kterého se naše společnost rozhodla využít, je podpora kempování. Cílem programu je podpořit projekty investičního, neinvestičního a kombinovaného charakteru, díky kterým dojde k rozvoji zejména infrastruktury kempů dostupné všem jeho návštěvníkům. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.
Zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1328 ze dne 13. 3. 2019 rozhodlo poskytnout dotaci na projekt Podpora kempování subjektu Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. Naší společnosti se podařilo získat maximální možnou dotaci ve výši 300 tisíc Kč na základě níže předložených projektů, na jejichž realizaci se budeme spolupodílet.


Dílčí cíle projektové dokumentace pro poskytnutí dotace:

1. Výstavba 4 WC (2x ženy, 2x muži) na pozemku 4486/1
Rozšířením počtu WC podstatným způsobem zkvalitníme nabízené služby našeho Autokempu Olešná a zvýšíme využití kempu na maximum. Stávající počet toalet limituje kapacitu návštěvníků kempu a jsme nuceni klienty odmítat.
Současné řešení toalet rovněž omezuje komfort našich hostů spojený s pobytem v kempu, hosté čekají na volnou toaletu, údržba toalet je velmi náročná a opravy související s přetížením toalet vyžadují přídavné náklady. Aktuální stav sociálního zařízení je 2x pánské WC, 3 pisoáry, 5x dámské WC a 1x WC pro imobilní. Navýšením sociálního zázemí o 4 WC vč. umyvadel zvýšíme pohodlí klientů.

2. Umyvadlový žlab (umístění na stávající sociální zázemí, budova 4486/77)
Umístění umyvadlového žlabu na budovu se sociálním zázemím pro nastávající sezónu je více než nutné. S ohledem na vzrůstající zájem o využití služeb kempu a na každoroční rostoucí počet hostů je nutné nabídnout alternativu umyvadlového žlabu, jako variantu rychlejšího umytí a pohodlnějšího zajištění základní hygieny. Výhodou je zavedení teplé vody ve žlabu, budou takto nově pokryty například exponované ranní hodiny v kempu, kdy se hosté věnují osobní ranní hygieně ve větším počtu a najednou.
Umístěním žlabu zvýšíme také bezpečnost dětských hostů v kempu, děti si ruce často „běhají“ umývat a hrozí riziko uklouznutí na mokrých kachličkách v prostorách sociálního zařízení. Umístěním žlabu získáme dále tolik potřebný prostor na nabrání pitné vody pro další použití u stanů či karavanů.

3. Dřezový žlab (rozšíření stávající kuchyňky pro klienty v zázemí budovy 4486/32)
Chybějící dřezový žlab byl často zmiňovaným nedostatkem našeho kempu uváděným klienty v dotazníkovém šetření spokojenosti se službami kempu v roce 2018. Před letní sezonou 2018 byla dovybavena kuchyň a vytvořena prostorná jídelna pro zpříjemnění vaření a stolování našich hostů. Obojí zmíněné zvýšilo zájem klientů vařit si v kempu z vlastních zdrojů, což pochopitelně vede k větším nárokům na umývání nádobí. Dřezový žlab nabídne nová místa pro mytí nádobí a spolu s kuchyňkou a jídelnou vytvoří perfektní zázemí pro vaření a stravování klientů během jejich dovolené u nás.

4. Rekonstrukce výlevky a přívodu pitné vody pro karavany (zkvalitnění tzv. Stellplatz, na pozemku 4486/1)
V současné době autokemp Olešná nedisponuje kvalitní infrastrukturou pro obytné vozy a přívěsy. Již delší dobu je klienty tento, tzv. Stellplatz“, vyžadován a doposud byly tyto požadavky řešeny pouze improvizovaně. Současným záměrem je nově vybudované centrální místo nabízející karavanům potřebné zázemí (vypouštění odpadních vod, likvidace chemického WC, pitná voda).

5. Klientská WIFI
V dnešní „on line“ době narůstají požadavky klientů na zajištění rychlého a bezpečného připojení k internetu, a to i v průběhu dovolených. Autokemp Olešná nabízí hostům WIFI, jejíž požadavky však ani zdaleka nesplňují nároky našich hostů. Sdílení fotografií z dovolené na sociálních sítích, neodkladné pracovní úkoly, internetové volání, to vše a mnoho dalšího vyžaduje stabilní WIFI síť, která bude vybudována. Záměrem je zřídit jednoduše a centrálně spravovanou WIFI, s možností dalšího rozšiřování a zkvalitňování do budoucna.
Za zmínku stojí také zájem o autokemp ze strany pořadatelů mnoha zajímavých závodů pro veřejnost. Autokemp je častým místem startu/cíle těchto akcí, posílení a zkvalitnění WIFI i v tomto případě povede k zajištění vyšší kvality poskytovaných služeb.

 

logoMSK jpg

Kde nás najdete?

Sportplex

Na Příkopě 3726, Frýdek-Místek
738 01 Česká republika
GPS: 49°40'52.1"N, 18°20'50.7"E

Kontakt na recepci

7:00-21:00