Sportplex - Návštěvní řád

Návštěvní řád

Tento návštěvní řád je základní předpis pro chování návštěvníků, ochranu zdraví a bezpečnost návštěvníků areálu a musí být bezpodmínečně dodržován. Kontrolu dodržování základních hygienických zásad a chování návštěvníků zajišťuje personál průběžně dohledem v bazénové hale , letního brouzdaliště i pochůzkou po zázemí.

Článek I. - VSTUP DO PROSTORU AREÁLU

Článek II. - PROVOZNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY

Článek III. - V AREÁLU JE ZAKÁZÁNO

Článek IV. - ZÁKAZ VSTUPU DO AREÁLU

Článek V. - VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY AREÁLU

Článek VI. - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Článek VII. - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 


Novinky

Akce

Partneři

FrydekMistek 2 neg logo fm

P TIC FM neg beskydy-valassko

P Kultura FM 2 neg MSK logo_bila_seda

hc logo