Sportplex - GDPR - zpracování osobních údajů

GDPR - zpracování osobních údajů

Vážení klienti,
v souvislosti s provozem našich sportovišť se stává, že o Vás evidujeme také Vaše osobní údaje. Nyní, v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) a dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), bychom Vás rádi stručně informovali o údajích, se kterými na jednotlivých střediscích pracujeme.

V níže uvedené tabulce jsme pro Vás přehledně zpracovali, s jakými údaji disponujeme a z jakého důvodu. Dále se zde dozvíte, jak jsou údaje uchovány a kdo k nim má přístup. Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. S Vašimi údaji neobchodujeme, neposkytujeme je do třetích zemí, ani mezinárodním organizacím. Způsob nakládání a zabezpečení údajů je ošetřen interním předpisem Směrnice o zpracování osobních údajů.

Správcem osobních údajů je společnost Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 3726, Frýdek-Místek, zastoupený Ing. Michaelou Mahrovou, jednatelkou, IČ: 268 294 95, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26914.

A co vaše práva? Máte právo:
• požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány;
• vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
• požadovat výmaz nebo omezení zpracování těchto osobních údajů (s výjimkou údajů, které jsou vázány zákonnou povinností);
• vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
• právo na přenesení Vašich údajů k jinému správci;
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Tabulka s analýzou osobních údajů ZDE.


Novinky

Akce

16.02. 2019

Aquatěhobik

 

16.02. 2019

Aquatěhobik

 

16.02. 2019

Aquatěhobik

 

16.02. 2019

Aquatěhobik

 

16.02. 2019

Aquatěhobik

 

16.02. 2019

Aquatěhobik

 

16.02. 2019

Aquatěhobik

 

16.02. 2019

Aquatěhobik

 

16.02. 2019

Aquatěhobik

 

16.02. 2019

Aquatěhobik

 

Partneři

FrydekMistek 2 neg logo fm

P TIC FM neg beskydy-valassko

P Kultura FM 2 neg hc logo